• 091-442-6954, 099-414-5964
  • admin@infinity.net
  • LineID: infinity.academy

ทำไมต้อง Infinity ?

 

Infinity Academy…มากกว่าคำว่า “สถาบัน”

เพราะเราเข้าใจดีว่า “ความรู้” มาคู่กับ “ความเอาใจใส่” ในการผลักดันนักเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เราจึงยึดหลัก 3 ประการ คือ

DEVOTED TUTORS

ผู้สอนคุณภาพที่มาพร้อมความทุ่มเท

นอกจากความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคเฉพาะตัวแล้ว ผู้สอนของเรายังเป็น Tutor-Mentor ที่ใส่ใจและเข้าถึงความต้องการอันหลากหลายของผู้เรียน
 
รู้จักผู้สอนของเรา

LEARNER-CENTRIC APPROACH

ผู้เรียนคือคนสำคัญ

เราพัฒนาวิธีการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้เรียนสามารถนำข้อสงสัยมาซักถามได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน
 
ลองฟังได้โดยตรงได้จากนักเรียนของเรา

SUCCESS STRATEGY

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

เราเป็นมากกว่าผู้ช่วยการทำคะแนนสอบระยะสั้น แต่ยังเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการศึกษาสู่ความสำเร็จระยะยาว
 
ปรึกษาเรา

คอร์สของเรา


EP & Pre-Inter

EP & Pre-Inter

The New SAT

The New SAT

IELTS

IELTS

Personal Statement & Essay Writing

Personal Statement & Essay Writing

IGCSE & IB

IGCSE & IB

SAT SUBJECT TEST

SAT SUBJECT TEST

TOEIC

TOEIC

Interviews & Speaking Skills

Interviews & Speaking Skills

ครูพี่ภาม
ครูพี่ปอย

ทีมผู้สอน

นักเรียนของเรา