• 091-442-6954, 099-414-5964
  • admin@infinity.net
  • LineID: infinity.academy

ทำไมต้อง Infinity ?

 

Infinity Academy…มากกว่าคำว่า “สถาบัน”

เพราะเราเข้าใจดีว่า “ความรู้” มาคู่กับ “ความเอาใจใส่” ในการผลักดันนักเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เราจึงยึดหลัก 3 ประการ คือ

DEVOTED TUTORS

ผู้สอนคุณภาพที่มาพร้อมความทุ่มเท นอกจากความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคเฉพาะตัวแล้ว ผู้สอนของเรายังเป็น Tutor-Mentor ที่ใ....

Read More

LEARNER-CENTRIC APPROACH

ผู้เรียนคือคนสำคัญ เราพัฒนาวิธีการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุด....

Read More

SUCCESS STRATEGY

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ เราเป็นมากกว่าผู้ช่วยการทำคะแนนสอบระยะสั้น แต่ยังเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการศึกษาสู่ความสำเร็จระ....

Read More

คอร์สของเรา


ทีมผู้สอน

นักเรียนของเรา