• 091-442-6954, 099-414-5964
  • admin@infinity.net
  • LineID: infinity.academy

“มีความประทับใจการสอนพี่เปาของพี่เปามากค่ะ  พี่เปามีเทคนิคการจำศัพท์ได้ง่ายขึ้น โดยทั้งเล่าเรื่องให้ฟัง ยกตัวอย่างต่างๆ สอนรากศัพท์ หรือหาวิธีจำอื่นๆให้…นอกจากนี้พี่เปายังคำนึงถึงเรื่องเวลา…[มี]แบบฝึกหัดเพื่อให้เราได้คุ้นเคยกับข้อสอบที่กำหนด…การเรียนกับพี่เปาทำให้เรามีพัฒนาการมากขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ อยากขอบคุณพี่เปามากๆที่ทำให้จินนี่ได้เข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่จินนี่หวังค่ะ”

Copyright © 2016 Infinity Academy. All Rights Reserved