• 091-442-6954, 099-414-5964
  • admin@infinity.net
  • LineID: infinity.academy

“พี่เปาเป็นมากกว่าครูคับ พี่เปาเป็นพี่สาว เป็นแรงผลักดันสำคัญไห้ผมสามารถทำเป้าหมายได้สำเร็จ ทุกครั้งที่ท้อหรือยอมแพ้จะมีพี่สาวคนนี้คอยไห้กำลังใจและสั่งสอนอยู่เสมอ 🙂 ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ไม่สามารถตอบแทนได้ครับ #gun commarts 52”

Copyright © 2016 Infinity Academy. All Rights Reserved